Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Spačvanskog bazena za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Datum objave: tra. 18 2023
aaa

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te Odluke Upravnog vijeća o upućivanju Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Spačvanskog bazena za razdoblje od 2023. do 2032. godine na javnu raspravu, donesene 18. travnja 2023. na 3. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 352-03/23-01/1, URBROJ: 2196-88-23-1), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

 

Obavijest o provođenju javne rasprave
Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Spačvanskog bazena za razdoblje od 2023. do 2032. godine

 

Javna rasprava za Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Spačvanskog bazena za razdoblje od 2023. do 2032. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja), započet će 27. travnja 2023. godine i trajat će do 27. svibnja 2023. godine.
Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u Prijedlog Plana upravljanja i to:

        Na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, odnosno internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije: https://www.vusz.hr/

        U prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, na adresi: Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, i to radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti se dostavljaju zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

        Dati u zapisnik za vrijeme izlaganja

        Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja“

        Dostaviti putem elektroničke pošte: zastita.prirode.vsz@gmail.com

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja održat će se 19. svibnja 2023. godine (petak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama velike Županijske vijećnice, na adresi: Glagoljaška ulica 27 A, 32100 Vinkovci.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu: zastita.prirode.vsz@gmail.com s naznakom „Javno izlaganje – Spačvanski bazen“ ili putem poveznice: https://forms.gle/ydoQF6kHgULYX4w3A, najkasnije do srijede, 17. svibnja 2023. godine do 15:00 sati.

Ova obavijest objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, odnosno internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (https://www.vusz.hr/) te po mogućnosti na internetskim stranicama ostalih zainteresiranih dionika.

 

 Ravnateljica:

Silvija Šokčević, mag. ing. silv.