Uprava

Krešimir Jurić
Voditelj službe za nabavu i tehničku službu
kontakt e-mail: [email protected]
______________________________________

Tomislav Šarić
Voditelj službe za marketing i financije
kontakt e-mail: [email protected]
______________________________________

Jelena Ukić, v.d. ravnatelja
Savjetnik za pravne i opće poslove
kontakt e-mail: [email protected]
______________________________________

kontakt telefon: +385 (0)32 353 500